CEL PROJEKTU : Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa –  Sławomir Grzybek „AGAT”, ul. Jasnogórska 27, 42-125 Biała

Planowane efekty: zakup i wdrożenie dwóch urządzeń innowacyjnych w skali regionu do 3 lat oraz w obrębie przedsiębiorstwa – obrabiarki (pilarki) do drewna CNC oraz centrum wiertarskiego CNC, a także modernizacja budynku magazynowego pod nową halę produkcyjną, przystosowaną do pracy nowych urządzeń.
Wartość projektu: 1 059 614,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 789 832,00