31.05.2022 / Zapytanie ofertowe: Modernizacja budynku magazynowego i zmiana sposobu użytkowania budynku na produkcyjno-magazynowo-handlowy.

Termin składania ofert: 14.06.2022

Zał.1_Zapytanie ofertowe

1_2022 Zał.2_Umowa o roboty budowlane

Zał.4_Przedmiar robót

Zał.2 Oświadczenie0

link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111627


CEL PROJEKTU : Poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa –  Sławomir Grzybek „AGAT”, ul. Jasnogórska 27, 42-125 Biała

Planowane efekty: zakup i wdrożenie dwóch urządzeń innowacyjnych w skali regionu do 3 lat oraz w obrębie przedsiębiorstwa – obrabiarki (pilarki) do drewna CNC oraz centrum wiertarskiego CNC, a także modernizacja budynku magazynowego pod nową halę produkcyjną, przystosowaną do pracy nowych urządzeń.
Wartość projektu: 1 059 614,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 789 832,00

W związku z zaistnieniem przeszkód formalnych do zrealizowania zamówienia, informujemy, że zapytanie ofertowe nr 2/2021 z dnia 26.10.2021 roku w sprawie  zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia centrum wiertarskiego CNC, z dniem 17.12.2021 zostaje unieważnione.

Jednocześnie zachęcamy Państwa do ponownego złożenia oferty na zapytanie 3/2021 dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia. 

Postępowanie ofertowe 3/2021 Dotyczące zakupu, dostawy, montażu i uruchomienia centrum wiertarskiego CNC

Protokół z postępowania o udz_zam__centrum wiertarskie

Zał. 3 Umowa centrum wiertarskie

Zał.1 Formularz ofertowy_3_2021

Zał.2 Oświadczenie — kopia

Zapytanie ofertowe_3_2021 centrum wiertarskie

link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111627

Zał.5 Formularz ofertowy_1_2022